Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.4%
Số hồ sơ xử lý: 1215
Trước & đúng hạn: 1195
Trễ hạn: 20
Tỉ lệ trễ hạn: 1.6%

( Cập nhật lúc:08/12/2023 20:01:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN HƯNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: 

Địa chỉ: 01 Thanh Liễu, P. Tân Hưng, TPHD, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3860.251

Email: ubndtanhunghd@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0