Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
78.2%
Số hồ sơ xử lý: 124
Trước & đúng hạn: 97
Trễ hạn: 27
Tỉ lệ trễ hạn: 21.8%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/06/2022 11:24:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN HƯNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 2,763